Konstrukcje Dachowe - więźby dachowe

Poddasza użytkowe

W większości przypadków poddasza użytkowe projektowane są ze stropem betonowym , na którym montowane są słupy służące do podparcia konstrukcji dachu, co skutkuje ograniczeniem powierzchni mieszkalnej poddasza oraz znacznymi kosztami stropu betonowego i słupów podporowych.

Zastosowanie konstrukcji w postaci wiązarów dachowych tzw. attykowych pozwala na wyeliminowanie stropu betonowego , murowanej ścianki kolankowej oraz słupów podporowych a co za tym idzie swobodnego kształtowania przestrzeni mieszkalnej na poddaszu.

Wiazary dachowe w budownictwie mieszkaniowym | Wiezby dachowe w budownictwie przemyslowym | Konstrukcje dachowe dla rolnictwa