Konstrukcje Dachowe - więźby dachowe

Poddasza nieużytkowe

Wiązary dachowe są idealnymi rozwiązaniami w budownictwie domów z poddaszami nieużytkowymi.

Podstawową zaletą takiego typu konstrukcji jest możliwość wyeliminowania kosztownego i ciężkiego stropu betonowego. W takim przypadku pas dolny wiązara stanowi konstrukcję stropu, do którego od spodu montowany jest sufit podwieszony z płyt gipsowo ? kartonowych wraz z ociepleniem. Wyeliminowanie stropu betonowego oznacza jednocześnie możliwość rezygnacji ze ścian nośnych wewnątrz budynku a co za tym idzie tańsze fundamenty całego domu.

Wiazary dachowe w budownictwie mieszkaniowym | Wiezby dachowe w budownictwie przemyslowym | Konstrukcje dachowe dla rolnictwa