Konstrukcje Dachowe - więźby dachowe

Kurniki

Budynki dla hodowli drobiu to najczęściej wykonywane konstrukcje dachów z wiązarów drewnianych w technologii Mitek. Specyfika tego typu hodowli oraz duża powierzchnia użytkowa powoduje, że możliwość swobodnego kształtowania powierzchni wewnątrz budynku ma niewątpliwie duże znaczenie wpływające na wyniki produkcji drobiu.

Zastosowanie prefabrykowanych konstrukcji drewnianych sprawia, iż można wykonać wiązary dachowe o rozpiętości nawet do 30m bez konieczności stosowania podpór wewnątrz budynku. Ponadto wysokiej klasy drewno użyte do wykonania konstrukcji dachu, szybkość i łatwość montażu na budynku oraz konkurencyjna cena w stosunku do konstrukcji stalowych o podobnych parametrach powoduje, że prefabrykowane drewniane wiązary kratowe są idealnym rozwiązaniem na konstrukcje dachów kurników, gęśników czy też indyczników.

Wiazary dachowe w budownictwie mieszkaniowym | Wiezby dachowe w budownictwie przemyslowym | Konstrukcje dachowe dla rolnictwa